Search This Blog

Loading...

NOTA


PRINSIP ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

MODUL 1 – TENAGA ELEKTRIK, PENAGLIR DAN PENEBAT

OBJEKTIF KHUSUS
1.       Menyenaraikan pelbagai kaedah penghasilan tenaga elektrik
2.       Mengenal pasti jenis bekalan elektrik menggunakan osiloskop dan meter pelbagai
3.       Menyambung sel dalam litar siri dan litar selari bagi menambah nilai voltan dan arus
4.       Mengenal pasti  jenis-jenis bahan pengalir dan bahan penebat
5.       Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan pengalir
6.       Menghitung rintangan menggunakan formula R = p ( l / A )
7.       Menggunakan alat ukuran dan alat ujian dengan selamat

PENCAPAIAN KOMPETENSI
1.       KMPEE 01 : Menggunakan Osiloskop
2.       KMPEE 02 : Menggunakan meter pelbagai
3.       KMPEE 03 : Menyambung sel
NOTA 1.1 : SUMBER TENAGA ELEKTRIK
A.
SUMBER TENAGA ELEKTRIK DAN PENGHASILAN TENAGA ELEKTRIK
Contoh sumber  tenaga  elektrik
: cahaya, haba, magnet, kimia, geseran, hidro, ombak, angin dll

Kaedah penghasilan tenga elektrik
1)      Tindakan keelektromagnetan
2)      Tindakbalas sel suria
3)      Tindak balas kimia
B.
JENIS-JENIS BEKALAN ELEKTRIK

 

C.
SEL DAN BATERI
Jenis – jenis :
i)Sel kering - Cth :  bateri 3A, 1.5V, 9V
ii)Sel basah – Cth : Bateri kereta, sel asid plumbum
Ciri – ciri :
-Boleh  disambung secara siri, selari dan siri-selari
-Cara penyambungan sel memberi kesan yang berbeza terhadap voltan dan arus
-Setiap sumber bekalan mempunyai rintangan dalaman (ri ) yang mempengaruhi voltan keluarannya.
- Jika rintangan dalaman sumber bekalan tinggi, voltan keluaran sumber bekalan akan menjadi rendah.Ini adalah kerana rintangan dalaman sesiri dengan beban dalam bekalan.
D.
MENGUKUR VOLTAN DAN ARUS
Contoh alat pengukuran voltan dan arus :
1)Meter pelbagai analog/digital – Meter Ohm, meter Amp AT/AU, meter Volt AU&AT
2)Osiloskop
E.
METER PELBAGAI
Terdapat dua jenis iaitu :
i)Analog
ii)Digital
Kegunaan :
-Untuk mengukur rintangan, arus AT/AU dan voltan AT/AU
-Untuk menguji kerosakan komponen, pengujian diod, transistor
-Jadual 2 menunjukkan cara sambungan meter pelbagai untuk pengukuran arus, voltan dan rintangan
F.
OSILOSKOP
Kegunaan :
-Untuk mencari bentuk gelombang dan  mengukur voltan AT/AU
Ciri – ciri :
-Paksi menegak pada layar skrin menunjukkan nilai voltan, manakala paksi mendatar mewakili masa suatu gelombang untuk membuat kitaran.
-Boleh memaparkan bentuk-bentuk gelombang sinus, gerigi dan segi empat.
-Rajah 1 menunjukkan bahagian-bahagian penting osiloskop

NOTA 1.2 : PENGALIR DAN PENEBAT
A.
PENGALIR
Ciri-ciri :
-Membenarkan pengaliran arus kerana pergerakan elektron bebas dalam bahan pengalir
-Mempunyai rintangan yang sangat rendah
Contoh :
-Emas, perak, kuprum, aluminium, besi, air, badan manusia
Faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan pengalir :
i)Panjang dawai – Semakin panjang dawai,semakin tinggi rintangan
ii)Luas keratan rentas – Semakin besar luas keratin rentas dawai semakin rendah nilai rintangan
iii)Keberintangan bahan – Semakin besar nilai keberintangan bahan, semakin tinggi nilai rintangannya
iv)Suhu persekitaran – Semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi nilai rintangan.
B.
PENEBAT
Ciri-ciri :
-Menghalang pengaliran arus kerana tidak ada electron dalam bahan penebat
-Mempunyai rintangan yang sangat tinggi
Contoh : Kayu, getah, pvc…