Search This Blog

Loading...

RPH

RPH - PEE

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Tenaga elektrik, pengalir dan penebat
Sub-modul: 1.1 Sumber tenaga elektrik
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan

Tarikh
Hari
Masa

Nama Pengajar


Masa
Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.1 Sumber tenaga elektrik

40 minit
x
5 waktu

= 200 minit

1.         Menerangkan sumber-sumber tenaga elektrik.
2.         Menerangkan kaedah penghasilan tenaga elektrik.
3.         Melakarkan sistem penjanaan tenaga elektrik.
4.         Menerangkan bekalan arus terus dan arus ulangalik.
5.         Melakarkan bentuk gelombang arus terus dan arus ulangalik.
6.      Menggunakan osiloskop untuk menunjukkan pelbagai bentuk gelombang arus terus dan arus ulangalik.
7.         Menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan, arus terus dan arus ulangalik.
8.         Mengenal jenis-jenis sel dan    bateri.
9.         Menyambung sel secara siri  dan selari.
10.  Menghitung rintangan dalaman, voltan dan arus sel.
KMPEE 01
MENGGUNAKAN
OSILOSKOP

Murid dikehendaki :
1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik.
2 menyediakan peralatan dan bahan.
3 menyambung alatan dan bahan.
4 membuat pelarasan osiloskop sehingga mendapat bentuk gelombang.
5 melakarkan bentuk gelombang.
6 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.


1.    Experimental Bench Power Supply
2.    Oscilloscope
( 20 Mhz )
3.    Multimeter Analogue / Digital
4.    Alat tangan
5.    Sel kering 1.5V, 3V

Refleksi


RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Tenaga elektrik, pengalir dan penebat
Sub-modul: 1.1 Sumber tenaga elektrik
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan
Tarikh
Hari
Masa

Nama Pengajar

Masa
Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.1 Sumber tenaga elektrik

40 minit
x
5 waktu

= 200 minit

1.       Menerangkan sumber-sumber tenaga elektrik.
2.             Menerangkan kaedah penghasilan tenaga elektrik.
3.             Melakarkan sistem penjanaan tenaga elektrik.
4.             Menerangkan bekalan arus terus dan arus ulangalik.
5.             Melakarkan bentuk gelombang arus terus dan arus ulangalik.
6.        Menggunakan osiloskop untuk menunjukkan pelbagai bentuk gelombang arus terus dan arus ulangalik.
7.             Menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan, arus terus dan arus ulangalik.
8.             Mengenal jenis-jenis sel dan    bateri.
9.             Menyambung sel secara siri  dan selari.
10.     Menghitung rintangan dalaman, voltan dan arus sel.
KMPEE 02
MENGGUNAKAN METER
PELBAGAI

Murid dikehendaki :
1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik.
2 menyediakan meter pelbagai dan bahan.
3 menyambung meter pelbagai dan bahan.
4 memilih julat yang bersesuaian.
5 mengukur dan mencatatkan bacaan arus, voltan dan rintangan.
6 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.


1.    Experimental Bench Power Supply
2.    Oscilloscope
( 20 Mhz )
3.    Multimeter Analogue / Digital
4.    Alat tangan
5.    Sel kering 1.5V, 3V

Refleksi


RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Tenaga elektrik, pengalir dan penebat
Sub-modul: 1.1 Sumber tenaga elektrik
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan

Tarikh
Hari
Masa

Nama Pengajar


Masa
Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.1 Sumber tenaga elektrik

40 minit
x
5 waktu

= 200 minit

1.       Menerangkan sumber-sumber tenaga elektrik.
2.       Menerangkan kaedah penghasilan tenaga elektrik.
3.       Melakarkan sistem penjanaan tenaga elektrik.
4.       Menerangkan bekalan arus terus dan arus ulangalik.
5.       Melakarkan bentuk gelombang arus terus dan arus ulangalik.
6.    Menggunakan osiloskop untuk menunjukkan pelbagai bentuk gelombang arus terus dan arus ulangalik.
7.             Menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan, arus terus dan arus ulangalik.
8.             Mengenal jenis-jenis sel dan    bateri.
9.             Menyambung sel secara siri  dan selari.
10.     Menghitung rintangan dalaman, voltan dan arus sel.
KMPEE 03
MENYAMBUNG SEL

Murid dikehendaki :
1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik.
2 menyediakan meter pelbagai dan sel.
3 menyambung tiga sel secara siri, selari dan siri-selari.
4 memilih julat meter yang bersesuaian.
5 mengukur dan mencatatkan bacaan voltan sel.
6 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.

1.       Experimental Bench Power Supply
2.Oscilloscope
( 20 Mhz )
3.Multimeter Analogue / Digital
4.Alat tangan
5.Sel kering 1.5V, 3V

RefleksiRANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Tenaga elektrik, pengalir dan penebat
Sub-modul: 1.2 Pengalir dan penebat
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan

Tarikh
Hari
Masa

Nama Pengajar


Masa
Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.2 Pengalir dan penebat

40 minit
x
5 waktu

= 200 minit

1.       Mentakrifkan pengalir dan penebat.
2.       Menerangkan ciri-ciri pengalir dan penebat.
3.       Menyenaraikan jenis-jenis pengalir dan penebat.
4.       Mengenal pasti jenis-jenis pengalir dan penebat serta kegunaannya.
5.       Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan pengalir.
6.       Menerangkan istilah kerintangan .
7.       Membuat penghitungan rintangan pengalir.
8.    Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana rintangan pengalir di pengaruhi oleh r , l  dan

KMPEE 01
MENENTUKAN NILAI
PERINTANG, PEARUH
DAN PEMUAT

Murid dikehendaki :
1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik.
2 menyediakan bahan.
3 menentukan warna-warna pada perintang, pearuh dan pemuat.
4 menentukan nilai-nilai setiap warna.
5 mencatat nilai perintang, pearuh dan pemuat.
6 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.


1.       Experimental Bench Power Supply
2.Multimeter Analogue / Digital
3.Alat tangan
4.Sel kering 1.5V, 3V

Refleksi


RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Tenaga elektrik, pengalir dan penebat
Sub-modul: 1.2 Pengalir dan penebat
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan

Tarikh
Hari
Masa

Nama Pengajar


Masa
Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.2 Pengalir dan penebat

40 minit
x
5 waktu

= 200 minit

1.       Mentakrifkan pengalir dan penebat.
2.       Menerangkan ciri-ciri pengalir dan penebat.
3.       Menyenaraikan jenis-jenis pengalir dan penebat.
4.       Mengenal pasti jenis-jenis pengalir dan penebat serta kegunaannya.
5.       Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan pengalir.
6.       Menerangkan istilah kerintangan .
7.       Membuat penghitungan rintangan pengalir.
8.    Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana rintangan pengalir di pengaruhi oleh r , l  dan

KMPEE 02
MENGUKUR NILAI
PERINTANG, PEARUH
DAN PEMUAT

Murid dikehendaki :
1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik.
2 menyediakan peralatan dan bahan .
3 menerangkan penggunaan alat uji yang digunakan.
4 memilih julat dengan betul serta melakukan pelarasan sifar.
5 mengukur nilai bacaan perintang, pearuh dan pemuat.
6 mencatat nilai bacaan yang diperolehi .
7 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.

1.       Experimental Bench Power Supply
2.Multimeter Analogue / Digital
3.Alat tangan
4.Sel kering 1.5V, 3V

Refleksi


RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Prinsip Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Tenaga elektrik, pengalir dan penebat
Sub-modul: 1.2 Pengalir dan penebat
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan
Tarikh
Hari
Masa

Nama Pengajar


Masa
Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.2 Pengalir dan penebat

40 minit
x
5 waktu

= 200 minit

1.       Mentakrifkan pengalir dan penebat.
2.       Menerangkan ciri-ciri pengalir dan penebat.
3.       Menyenaraikan jenis-jenis pengalir dan penebat.
4.       Mengenal pasti jenis-jenis pengalir dan penebat serta kegunaannya.
5.       Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan pengalir.
6.       Menerangkan istilah kerintangan .
7.       Membuat penghitungan rintangan pengalir.
8.    Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana rintangan pengalir di pengaruhi oleh r , l  dan

KMPEE 03
MENGESAN KEROSAKAN
PERINTANG, PEARUH
DAN PEMUAT

Murid dikehendaki :
1 mengamalkan peraturan keselamatan, kebersihan dan etika kerja yang baik.
2 menyediakan peralatan dan bahan.
3 menggunakan alat uji untuk menguji kerosakan dengan betul.
4 mencatat nilai bacaan yang diperolehi.
5 menentukan jenis kerosakan.
6 mengemas dan membersihkan alatan dan tempat kerja.
1.       Experimental Bench Power Supply
2.Multimeter Analogue / Digital
3.Alat tangan
4.Sel kering 1.5V, 3V

Refleksi


                                                                        RPH - AEE

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Aplikasi Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Pencahayaan
Sub-modul: 1.1 Pencahayaan
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan

Tarikh
Hari
Masa

Nama PengajarMasa

Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.1 Pencahayaan
  40 minit
x
5 waktu

= 200 minit1.      Mengenal jenis-jenis lampu elektrik.

2.      Menerangkan kendalian jenis-jenis lampu elektrik.

3.      Menerangkan kegunaan lampu pijar dan lampu nyahcas mengikut kesesuaian tempat dan keadaan.KMPAEE 03.01 : MENDAWAI LAMPU PENDAFLUOR TIUB TUNGGAL

Murid dikehendaki:


  • Melukis gambarajah litar lampu pendafluor dengan betul.

·         Menyambung litar lampu dengan betul

·         Mematuhi peraturan IEE/STM

·         Mengamalkan peraturan keselamatan dibengkel

·         Mengamalkan kebersihan di bengkel

·         Menepati masa.
Aksesori lampu pendarflour


Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Aplikasi Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Pencahayaan
Sub-modul: 1.1 Pencahayaan
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan

Tarikh
Hari
Masa

Nama PengajarMasa

Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.1 Pencahayaan
  35 minit
x
5waktu

= 175 minit

1.      Melakar litar lampu pendarflour jenis tunggal.

2.      Mendawai, memasang, menyenggara dan membaikpulih litar lampu  mengikut peraturan STM / IEE.

3.      Mengamalkan langkah keselamatan semasa berkerja.


KMAEE 01.02

Mendawai lampu pendarfluor tiub kembar

Murid dikehendaki:


  • Melukis gambarajah litar lampu pendaflour dengan betul.

·         Menyambung litar lampu dengan betul

·         Mematuhi peraturan IEE/STM

·         Mengamalkan peraturan keselamatan dibengkel

·         Mengamalkan kebersihan di bengkel

·         Menepati masa.


Set Lampu Pendarflour Tunggal


Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Aplikasi Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Pencahayaan
Sub-modul: 1.1 Pencahayaan
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan

Tarikh
Hari
Masa

Nama PengajarMasa

Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.1 Pencahayaan
  40 minit
x
5 waktu

= 200 minit

1.      Melakar litar lampu pendarflour jenis kembar.

2.      Mendawai, memasang, menyenggara dan membaikpulih litar lampu  mengikut peraturan STM / IEE.

3.      Mengamalkan langkah keselamatan semasa berkerja.


KMAEE 01.03

Mendawai lampu Wap  Raksa

Murid dikehendaki:

  • Melukis gambarajah litar lampu Wap  Raksa dengan betul.

·         Menyambung litar lampu dengan betu

·         Mematuhi peraturan IEE/STM

·          Mengamalkan peraturan keselamatan dibengkel

·         Mengamalkan kebersihan di bengkel

·         Menepati masa.


Set Lampu Wap Raksa


Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Aplikasi Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Pencahayaan
Sub-modul: 1.1 Pencahayaan
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan

Tarikh
Hari
Masa

Nama PengajarMasa

Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.1 Pencahayaan
  


40 minit
x
5waktu

= 200 minit

1.      Melakar litar lampu wap raksa.

2.      Mendawai, memasang, menyenggara dan membaikpulih litar lampu  mengikut peraturan STM / IEE.

3.      Mengamalkan langkah keselamatan semasa berkerja.


KMAEE 01.03

Mendawai lampu Wap Sodium

Murid dikehendaki:  • Melukis gambarajah litar lampu Wap Sodium  dengan betul.

·         Menyambung litar lampu dengan betu

·         Mematuhi peraturan IEE/STM

·          Mengamalkan peraturan keselamatan dibengkel

·         Mengamalkan kebersihan di bengkel

·         Menepati masa.


Set Lampu Wap Sodium


Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN (RP)

Tajuk
Mata pelajaran: Aplikasi Elektrik dan Elektronik
Modul 1: Pencahayaan
Sub-modul: 1.1 Pencahayaan
Jabatan/ Panitia
Elektrik dan Elektronik

Tingkatan
Kumpulan

Tarikh
Hari
Masa

Nama Pengajar


Masa
(20 waktu)
Hasil Pembelajaran
Tugas utama/Proses
Bahan sumber pembelajaran

1.1 Pencahayaan
  40 minit
x
5 waktu

= 200 minit

1.      Melakar litar lampu sodium.

2.      Mendawai, memasang, menyenggara dan membaikpulih litar lampu  mengikut peraturan STM / IEE.

3.      Mengamalkan langkah keselamatan semasa berkerja.Tenaga Pengajar menunjukcara kepada pelajar dan pelajar kompeten:

1.      Melakar gambarajah litar komponen-komponen lampu sodium

2.      Pendawaian dan
        pemasangan litar lampu.

3.     Peraturan STM / IEE  Penyenggaraan dan
         pembaikan 


Set Lampu Sodium


Refleksi